منتخب سردبیر

ویژه

مسئول سیاست منطقه‌ای و همکاری‌های بین المللی شرکت دولتی صنایع دفاعی روس‌تک اعلام کرد دیدگاه این کشور نسبت به همکاری با ترکیه مثبت است.

سرتیتر رده

ویژه

نهادهای دولتی و غیردولتی ترکیه برای 8 هزار تن از اهالی منطقه وعر در استان حمص سوریه که به دلیل محاصره رژیم اسد، شهرشان را ترک کرده و در اردوگاه زوغارا در جرابلس مستقر شده‌اند، کمک های منظمی ارسال می کنند.