منتخب سردبیر

نخست وزیر استرالیا در دیدار با رئیس جمهور افغانستان در کابل برای کمک به این کشور در زمینه استخراج معدن و خدمات بهداشتی اعلام آمادگی کرد.

سرتیتر رده